Özel Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Şube Müdürü Dr. Zafer GÜNEYİN
0 262 - 300 6022
Görev Tanımlaması
Özel Yataklı Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Sağlık Meslekleri Şube Müdürlüğü, Özel Teşhis ve Tedavi Merkezleri Şube Müdürlüğü, Ağız ve Diş Sağlığı Şube Müdürlüğü altında tanımlanan iş ve işlemleri yapar

ÖZEL YATAKLI SAĞLIK HİZMETLERİ
 1. Özel yataklı sağlık kurum ve kuruluşlarına izin vermek ve ruhsatlandırmak, bu izin ve ruhsatları gerektiğinde süreli veya süresiz iptal etmek,
 2. Özel yataklı sağlık kurum ve kuruluşların denetimi sonrası gerekli yaptırımları uygulamak,
 3. Özel yataklı sağlık kurum ve kuruluşlar bünyesindeki organ ve doku nakli, kan ve kan ürünleri, diyaliz, üremeye yardımcı tedavi, evde sağlık, yanık, yoğun bakım gibi özellikli planlama ve diğer sağlık hizmetlerinin il düzeyinde izin, tescil ve denetimi ile kurumlar arası koordinasyonu sağlamak,
 4. Sağlık turizmi uygulamalarının geliştirilmesine yönelik düzenlemeleri takip etmek ve ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamak,
 5. Özel sağlık kuruluşlarının çalışan güvenliğine yönelik iş ve işlemleri yapmak,
 6. Görev alanına giren kurum ve kuruluşlar ile ilgili yapılan şikâyetleri değerlendirmek ve gerekli işlemleri yapmak,
 7. Görev alanına giren konulara ilişkin denetimlerde sağlık hizmetleri denetim şubesi/sağlık hizmetleri denetim birimi ile koordineli çalışmak,
 8. İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
SAĞLIK MESLEKLERİ
 1. İlgili mevzuat gereğince ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekim ve sağlık personeline verilen meslekten men cezalarının uygulanmasını ilgili meslek odaları ile işbirliği içerisinde sağlamak,
 2. Psiko-teknik merkezleri ve diğer sağlık meslek mensuplarınca açılan merkezlerin açılış kapanış iş ve işlemlerini yürütmek,
 3. Meslek odaları ve kuruluşları ile ilgili çalışmaları yürütmek,
 4. İşyerlerinin sağlık birimlerinin durumlarını saptamak, değerlendirmek ve kayıtlarını tutmak,
 5. İzinsiz ve/veya yetkisiz sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşlar ile ilgili yapılan şikâyetleri değerlendirmek ve gerekli işlemleri yapmak,
 6. Görev alanına giren konulara ilişkin denetimlerde sağlık hizmetleri denetim şubesi/sağlık hizmetleri denetim birimi ile koordineli çalışmak,
 7. İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
ÖZEL TEŞHİS VE TEDAVİ MERKEZLERİ
 1. Ayakta teşhis ve tedavi amacıyla açılacak olan özel sağlık kuruluşlarının mevzuat çerçevesinde başvurularını değerlendirmek, uygun olanların ruhsat işlemlerini yürütmek, izlemek, mevzuat gereği gerekli işlemleri yerine getirmek,
 2. Özel laboratuvar ve müesseselerin açılış iş ve işlemlerini yürütmek,
 3. Görev alanına giren kurum ve kuruluşlar ile ilgili yapılan şikâyetleri değerlendirmek ve gerekli işlemleri yapmak,
 4. Evde bakım hizmeti veren sağlık kuruluşlarının açılış ve işleyiş hizmetlerini yürütmek,
 5. İşyerlerinin sağlık birimlerinin durumlarını saptamak, değerlendirmek ve kayıtlarını tutmak,
 6. Görev alanına giren konulara ilişkin denetimlerde sağlık hizmetleri denetim şubesi/sağlık hizmetleri denetim birimi ile koordineli çalışmak,
 7. İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
 1. Tedavi edici diş hekimliği hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla mevcut hizmet birimlerini yönlendirmek, hizmetleri izlemek, açılması planlanan hastane, merkez, ünite birimlerinin mahalli etütlerini yaparak, ihtiyaçları planlamak, Bakanlığa göndermek,
 2. Ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşlarının ve diş protez laboratuvarlarının mevcut yasa, emir ve prensiplere uygun olup olmadığını izlemek, mevzuata uymayanları ıslah amacıyla uyarmak, ıslah edilmeyenler hakkında yasal işlemler yapmak, açma, nakil ve kapatmalarda gerekli işlemleri yapmak,
 3. İzinsiz ve/veya yetkisiz ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan kişi, kurum ve kuruluşlar ile ilgili yapılan şikâyetleri değerlendirmek ve gerekli yaptırımları uygulamak,
 4. Görev alanına giren konulara ilişkin denetimlerde sağlık hizmetleri denetim şubesi/sağlık hizmetleri denetim birimi ile koordineli çalışmak,
 5. İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
 
RSS
Adres: Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi no: 129, 41040 İzmit/KOCAELİ ( Valilik Kompleksi ) Tel : +90 (262) 300 60 00
kocaeli@saglik.gov.tr
Copyright © 2015 Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Kurumu. Tüm Hakkı Saklıdır.