UZMANLIK EĞİTİMİ BİTİRME SINAVI HAKKINDA AÇIKLAMALAR
Bakanlığımız eğitim ve araştırma hastanelerinde eğitim gören uzmanlık öğrencilerinin "Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavları" 28/05/2014 tarihli ve 2014.5319.2274 sayılı Makam oluru ile İl Sağlık Müdürlüklerine devredilmiştir.
 
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
1. Uzmanlık bitirme evrakını her ayın 10’una kadar, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Araştırma ve Sağlığın Geliştirilmesi Şube Müdürlüğü’ne ulaştıran öğrenciler, o ayın son haftasında uzmanlık bitirme sınavına alınacaklardır.
2. Evrakı ulaşan uzmanlık öğrencilerinin isim listesi ile varsa eksik evrak listeleri her ayın 10’undan itibaren www.kocaelism.gov.tr adresinde ilan edilecektir.
3. Listede bulunan uzmanlık eğitimi öğrencilerinin evraklarının incelenmesi sonucu, eksik evrakının tespiti durumunda evrak durumu bölümünde ilan edilecektir.
4. Eksik evrakı bulunan uzmanlık öğrencileri, evrakları Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Araştırma ve Sağlığın Geliştirilmesi Şube Müdürlüğüne ve kocaelism.arge@gmail.com e-posta adresine göndereceklerdir.
5. Listede ismi bulunan uzmanlık öğrencilerinin evraklarının incelenmesi sonucunda, uzmanlık sürelerinin sona erdiği kanaatine varıldığı takdirde, uzmanlık bitirme sınavına alınacaklardır.
6. Uzmanlık bitirme sınav jürileri komisyon tarafından oluşturulduktan sonra, bu alanda her ayın 20’sine kadar ilan edilecektir.
7. Evrakı tam olan ve uzmanlık bitirme jürilerinin kurulduğu www.kocaelism.gov.tr  adresinden ilan edilen uzmanlık öğrencileri, sınav evraklarını Kamu Hastaneleri Birliği Kocaeli İl Genel Sekreterliğinden alacaklardır.
 
Gerekli Belgeler
  1. Genel sekreterlik üst yazısı
  2. Tez değerlendirme formu
  3. Uzmanlık eğitim süresi ve rotasyon bilgilerini gösteren belgeler
  4. Asistan hastalık ve aylıksız izin takip formu
 
Ekler
  • Tez değerlendirme formu için tıklayınız
  • Asistan hastalık ve aylıksız izin takip formu için tıklayınız
  • Eylül 2014 - Uzmanlık eğitimi bitirme sınavına girecekler listesi için tıklayınız
  • Eylül 2014 - Uzmanlık eğitimi bitirme sınavında görev yapacak jüri listesi için tıklayınız
 
 
RSS
Adres: Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi no: 129, 41040 İzmit/KOCAELİ ( Valilik Kompleksi ) Tel : +90 (262) 300 60 00
kocaeli@saglik.gov.tr
Copyright © 2015 Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Kurumu. Tüm Hakkı Saklıdır.